Uslovi korišćenja

Politika privatnosti

 • Lakodosajta.NET nece prikupljati lične informacije od Vas, osim onih koje ste nam pružili na dobrovoljnoj osnovi.
 • Da bi ste koristili ovaj sajt i ponuđene usluge, možete biti upitani da pružite neke lične informacije.
 • Lakodosajta.NET ni u kom slučaju neće otkrivati Vaše lične informacije trećim licima, bez Vaše prethodne dozvole.
 • Lakodosajta.NET može koristiti informacije o uslugama koje ste kupili od nas u lične internet i marketinške promotivne svrhe.

 

Opšta Pravila

 • Lakodosajta.NET zadržava pravo da promeni Uslove korišćenja, bez obaveze da Vas obavesti o toj promeni, ali će sve promene biti poslate na adresu elektronske pošte koju ste nam dostavili.
 • Lakodosajta.NET ni u kom slučaju ne može biti odgovoran prema bilo kome za bilo kakvu štetu, direktnu, posrednu, slučajnu, posebnu ili posledičnu, koja bi nastala ili proistekla korišćenjem naših servisa ili ovog sajta kao i sajtova sa kojima je ovaj povezan ili kojima se pristupa preko ovog sajta.
 • Povraćaj novca za usluge našeg servisa, možete zatražiti u prvih 30 dana korišcenja uz pisano obrazloženje. Povraćaj novca se ne vrši za registraciju domena.
 • Korisnik ima pravo koristiti razne skripte i programe na svom sajtu pod uslovom da znacajno ne remete rad servera i da su odobreni od strane administratora Lakodosajta.NET.
 • Lakodosajta.NET ima pravo da odbije pružanje usluge korisnicima za koje smatra da će remetiti rad naših servisa.
 • Lakodosajta.NET može davati opšte smernice i preporuke. Ukoliko Lakodosajta.NET menja stranice i skripte korisnika, ima pravo da to naplacuje po važećem cenovniku.
 • Ukoliko korisničko lice izgubi pristupne podatke za pristup sajtu može ih zatražiti tako što ce kontaktirati našu Administraciju.
 • Ukoliko korisnik ne prihvata Uslove Korisćenja, njegov korisnički nalog se gasi i ne može koristiti naše usluge.
 • Nepoštovanje Uslova Korišćenja se smatra Zloupotrebom i moze rezultirati suspenzijom korisničkog naloga i usluga bez predhodnog obaveštenja.

 

Korisnički nalog

 • Otvaranje korisničkog naloga je besplatno.
 • Korisnici su u obavezi da prilikom registracije koriste prave podatke i da ih redovno ažuriraju.
 • Davanje lažnih kontakt informacija može rezultirati brisanjem ili suspenzijom korisničkog naloga bez predhodnog obaveštenja.
 • Održavanje tačnih i ažurnih kontakt informacija je obavezno.
 • Korisnički nalog mogu otvoriti pravna i fizička lica.
 • Korisničko lice može otvoriti samo jedan korisnički nalog.
 • Pravna lica su u obavezi da prilikom registracije unesu svoj PIB i matični broj.
 • Ukoliko korisnik izgubi pristupne podatke za korisnički nalog može ih zatražiti putem linka "zaboravili ste lozinku" ili se obratiti administratoru.

 

Registracija Domena

 • Postupak registracije domena se vrši nakon primljene uplate.
 • Lakodosajta.NET vrši registraciju na svoje ime, a korisnik usluga, sa podacima iz naloga korisnika, iznajmljuje domen i prostor na disku na period koji je naveden u registracionoj prijavi prema aktuelnom cenovniku.
 • Korisnik može tražiti da otkupi domen koji će preneti kod drugog registrara pod uslovom da nema dugove prema Lakodosajta.NET,da se top domen može seliti. Ta usluga se plaća po važećem cenovniku.
 • Lakodosajta.NET nece biti odgovoran za gubitak domena ukoliko korisnik nije blagovremeno izvršio uplatu za produženje/obnovu usluge koja uključuje i rok važenja registrovanog domena, prema prosleđenom obaveštenju i predračunom.
 • Lakodosajta.NET zadržava pravo naplate usluge pružanja podrške u vezi sa registracijom/ovanim domenom.
 • Za registraciju domena .RS potreban je JMBG broj koji možete upisati u svom nalogu.
 • Za registraciju domena .EU potrebano je dokaz o drzavljanstvu EU. Ukoliko nemate, možemo Vam obezbediti uslugu ID protection.
 • Lakodosajta.NET ne vrši refundaciju novca za registraciju ili transfer bilo kog domena.
 • Svi domeni registrovani u okviru naših usluga su vlasništvo Lakodosajta.NET.
 • Korisnik može biti vlasnik već postojećeg domena registrvanog kod drugog registranta. U tom slučaju treba da podesi DNS po uputstvima koje će dobiti od naše podrške. U ovom slučaju cena usluge se ne umanjuje.
 • Ukoliko korisnik ima više od 1 domena kod drugog registranta, za sve domene se mora obaviti transfer domena ka nama. U suprotnom korisnikčki nalog ce biti ograničen na 1 domen.

 

Usluga hostinga

 • Korisnik je odgovoran za sve radnje na web sajtu, od sadržaja pa do čuvanja korisničkog imena i šifre.
 • Vlasnici naloga ne mogu da preprodaju drugim korisnicima svoj nalog bez odobrenja Lakodosajta.NET. Ukoliko do toga dođe vaš nalog će biti ukinut bez obaveštenja, a pristup sadržaju sajta zabranjen.
 • Backup sadržaja websajta (fajlovi baza podataka) se radi od strane Lakodosajta.NET, jednom posle završene izrade i jednom posle svake izmene sadržaja od strane osoba iz Lakodosajta.NET, i taj backup se čuva kod nas na serveru. Lakodosajta.NET nije odgovoran ako dođe do gubitka podataka sa servera. Možete naručiti lični backup sistem koji se naplaćuje 10eura godišnje po jednom websajtu.

 

Plaćanja

 • Uplate se vrše preko dinarskog ili deviznog računa korišćenjem Paypal usluge.
 • Korisnik plaća proviziju za uplatu u banci ili PayPal proviziju.
 • Lakodosajta.NET zadržava pravo da promeni cenu usluga u bilo kom trenutku, ali sa prethodnim obaveštenjem.
 • Ukoliko korisnik ne izmiri svoje obaveze plaćanja, usluge će biti ukinute a posle određenog vremena i sam nalog.
 • Ukoliko korisnik posle ukinute ili istekle usluge, želi ponovo da koristi isti websajt sa istim podacima i istim domenom, ta usluga se plaća posebno po važećem cenovniku.
 • Korisnik će dobiti predračun na email sa instrukcijama za plaćanje, takođe dobiće obaveštenje pre isteka plaćenog perioda i ukoliko u roku 15 dana od isteka ne uplati za obnovu usluge, Lakodosajta.NET ima pravo da privremeno suspenduje korisnikov nalog.
 • Ako korisnik kasni sa uplatom 30 dana Lakodosajta.NET ima pravo da izbriše njegov kompletan nalog sa sajta i servera Lakodosajta.NETa.
 • Korisnik koji nije izmirio sve obaveze nema pravo da naručuje druge usluge sa sajta Lakodosajta.NET.

 

Zloupotreba i ukidanje

 • Lakodosajta.NET zadržava pravo da ukine nalog korisnika u bilo kojem trenutku.
 • Svaki korisnik koji bude koristio wesite nalog za slanje spamova biće suspendovan bez obaveštenja.
 • Lakodosajta.NET zadržava pravo da suspenduje i ukine Vaš nalog ukoliko ga budete koristili za arhiviranje raznih fajlova i zagušivanje rada drugih na serveru.
 • Lakodosajta.NET zadržava pravo da suspenduje bilo koji nalog koji u sebi sadrži nezakonite stvari (govori mržnje i promocija rasisma, diskriminacije, pornografije, terorizam, itd.).

 

Povraćaj novca

 • Korisnik može da ukine nalog u bilo koje doba. Povraćaj novca može da se zatraži u roku od 30 dana nakon uplate.
 • Povraćaj novca važi samo za uslugu izrade.
 • Uplata registracije domena, backupa i ostalih proizvoda nije povratna.
 • Ukoliko je vaš racun ukinut povodom nepoštovanja uslova korišcenja povraćaj novca je nemoguć.

 

Promena cenovnika

 • Promena cenovnika može da se desi u bilo kom trenutku uz obaveštenje postojećim korisnicima.
 • Korisnik mora da prihvati novu cenu ili uz dogovor sa administracijom izabere neki drugi jeftiniji ili skuplji paket.

 

Promotivni kodovi

 • Promotivni kodovi ne moraju da važe u svakom trenutku.
 • Promotivni kodovi služe za privlačenje novih klijenata.
 • Lakodosajta.NET može da ukine promotivni kod bez obaveštenja u bilo kom trenutku.
 • Većina promotivnih kodova služe samo za prvu uplatu.
 • Lakodosajta.NET nije dužan da javno objavljuje promotivne kodove.

 

Odricanje odgovornosti

 • Lakodosajta.NET neće biti odgovoran za bilo kakvu štetu nanetu vašem poslovanju. Korisnik ne može tražiti odštetu od Lakodosajta.NET-a osim ako se ne radi o povraćaju novca u roku od prvih 30 dana ( Ukidanje i povraćaj novca tačka 6).
 • Lakodosajta.NET nije odgovoran ni u kom slučaju za vaše fajlove i usluge. Pristajete da preuzmete potpunu odgovornost za fajlove i usluge prebačene na servere Lakodosajta.NET-a.
 • Lakodosajta.NET ne pruža podršku za greške koje su nastale unutar Joomla-e (konfiguracione greške Joomla-e) i ostalih skripti greške koje nisu vezane sa serverom i hostingom.
 • Naš tim ce se podruditi kako bi se vaš sajt prebacio na Lakodosajta.NET . Međutim transfer se nudi kao dodatna besplatna uslga, a ne možemo dati garanciju za dostupnost, mogućnost ili vreme potrebno za prebacivanje sajta (naloga) na Lakodosajta.NET . Svaka hosting kompanija je konfigurisana drugačije a neke hosting kompanije čuvaju podatke u nekompatibilan ili vlasnički format, što ga čine jeko teškim, možda čak i nemogućim za premestiti. Mi ćemo dati sve od sebe, ali u nekim slučajevima nećemo moci da vam pomognemo oko prenosa.

 

Promena uslova korišcenja

 • Lakodosajta.NET zadržava pravo da promeni uslove korištenja u bilo koje doba.

Uvek nas možete kontaktirati.

 

S5 BOX

Ulaz u nalog